Projekty Unijne

Bracia Pietrzak sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej „Cyfryzacja sieci punktów gastronomicznych i usług cateringowych dla terenu miasta Warszawy i okolic”

Całkowita wartość projektu: 299 162 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 254 287,70 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cel projektu

Inicjatywa wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego które przyczyni się do: bieżącego podglądu procesów w firmie, sprawnego zlecania zamówień handlowych, zdalnego zarządzania procesami gastronomicznymi, gospodarowania zapasami, optymalizację czasu potrzebnego do obsługi zamówień oraz procesów produkcyjnych odbywających się w kuchniach lokali gastronomicznych, zarządzania procesem zamawiana półproduktów oraz surowców niezbędnych do przygotowywania posiłków, zapobiegania strat na produktach terminowych, optymalizacji czasu dystrybucji produktów, unikaniem błędów powstałych w wyniku czynności dokonywanych przez pracowników na etapach różnych procesów.

Efekty projektu

Projekt przyniesie korzyści finansowe w postaci redukcji kosztów (m.in. eliminacja strat związanych z produktami terminowymi; zmniejszenie kosztów zużycia energii, wody oraz transportu;), spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży (sprawna i szybsza obsługa klienta) i poprawę pozycji rynkowej poprzez wzrost liczby klientów.